En kort analys av innehållet på #svpol samt vilka länkar som delas.

Data

Baserat på 733998 länkar extraherade från 3109030 tweets.

Från 2015-11-19 09:54:40 till 2017-04-14 01:59:01 (totalt 512 dagar). Dock verkar inte alla länkar vara med p.g.a. tar tid att plocka ut länkarna från bit.ly och liknande tjänster som förkortar länkar.

Några analyserar visar endast april månad p.g.a. för lite datorminne för att bearbeta allt.

Översikt

Vanligaste orden

Stoppord (“att”, “och”, “så” etc) bortplockade på både svenska och engelska.

Sentiment per timme

Förhållandet mellan positiva och negativa ord med svensk respektive engelsk sentimentordlista.

Man får dramatiskt olika resultat: överväldigande positivt på svenska, överväldigande negativt på engelska. Detta är delvis en effekt av de valda ordlistorna.

Ordmoln

Mest förekommande orden. April månad.

Svensk sentiment. April månad.